IT-renoveringsmedlem i det bayerska miljöklustret

Omslagsbild Umweltcluster Bayern går med i bb-net
Sedan maj 2021 har bb-net media GmbH också varit medlem i UmweltCluster Bayern, ett initiativ från IHK och ClusterOffensive Bayern.

Syftet med föreningen är att främja konkurrenskraft i Bayern och mervärdet i den bayerska miljöekonomin genom en koncentrerad hantering av "kluster miljöteknik" och därmed göra arbeten i Bayern hållbara. Fokus ligger på intensiv kontakt mellan medlemmarna samt informationsutbyte och projektarbete. Som en aktiv del av det bayerska nätverket för miljöteknik är vi till exempel medlem i digitaliseringsarbetsgruppen och ser fram emot många nya impulser, diskussioner och gemensamma aktiviteter - naturligtvis inte bara i vårt kärnsegment "Waste & Recycling" , men framför allt inom de mycket aktuella områdena IT-renovering, grön IT, hållbar digitalisering och resurseffektivitet.

Umweltcluster Bayern - nätverk av den bayerska miljöekonomin

Bläddra till början